logo-sticky

Beskrivning

Enastående Fin Filtrering

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Innovativ Teknik

Crystal Clear är ett filterglas tillverkat endast av rent, genomskinligt, å;tervunnet glas.Crystal Clear är mer effektivt än den sand som vanligtvis används och möjliggör en finkornighet för filtreringen under 20 μm, att jämföras med sandfiltrering, som ligger på; ca 50 μm. Vattnet cirkulerar lätt genom det här filtret och renas följaktligen snabbare.

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Ekonomiskt Och Miljövänligt

Jämfört med sand kan Crystal Clear leda till vattenbesparingar på; upp till 75% vid filtertvätten.Tack vare sina naturliga absorberande egenskaper möjliggör Crystal Clear filtrering ”per volym” (till skillnad frå;n filtrering ”per yta” med sand). När filtret tvättas lossnar partiklarna lättare frå;n glaset, vilket gör att tvätten gå;r snabbare.

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Visa mindre

Dokument

Flygblad

Visa mindre