logo-sticky

Beskrivning

Enastående Fin Filtrering

Composed of 100% glass crystals selected for their large surface area contact, Crystal Clear guarantees an ultra-fine filtration (as small as 20 microns) for crystal clear water and an unmatched swimming comfort.

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Innovativ Teknik

Crystal Clear är ett filterglas tillverkat endast av rent, genomskinligt, å;tervunnet glas.Crystal Clear är mer effektivt än den sand som vanligtvis används och möjliggör en finkornighet för filtreringen under 20 μm, att jämföras med sandfiltrering, som ligger på; ca 50 μm. Vattnet cirkulerar lätt genom det här filtret och renas följaktligen snabbare.

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Ekonomiskt Och Miljövänligt

Jämfört med sand kan Crystal Clear leda till vattenbesparingar på; upp till 75% vid filtertvätten.Tack vare sina naturliga absorberande egenskaper möjliggör Crystal Clear filtrering ”per volym” (till skillnad frå;n filtrering ”per yta” med sand). När filtret tvättas lossnar partiklarna lättare frå;n glaset, vilket gör att tvätten gå;r snabbare.

Filtreringsutrustning Crystal Clear

Compared with sand, Crystal Clear provides water savings up to 75% when washing the filter.This is due to the natural absorptive capacity of Crystal Clear glass, enabling "volume" filtration (as opposed to "surface" filtration with sand). When washing the filter, particles are more easily detached from the glass, making washing cycles shorter.

Visa mindre

Dokument

Flygblad

Visa mindre