logo-sticky
Beskrivning

Tystgående och garanterar energibesparingar

Tack vare sin variabla hastighet har FloProTM VS-pumpen två stora fördelar: minskad elförbrukning, upp till 90% och ett ultratyst driftläge, upp till 24 dB(A) lägre ljudnivå, vilket liknar ljudnivån i ett bibliotek

Filtreringsutrustning FloPro™ VS

Smart styrning

Tack vare den avancerade tekniken fungerar Zodiac-pumpar med variabel hastighet med upp till 24 dB(A) lägre ljudnivå än standardpumpar med en hastighet. En nivå som är jämförbar med tystnaden i ettbibliotek.

Filtreringsutrustning FloPro™ VS

Optimal Vattenbehandling

Genom att använda en sänkt hastighet som kan anpassas efter olika behov, passerar vattnet filtret med ett jämnare flöde och lägretryck. Det ger en optimal vattenbehandling med minskad risk att filtret täppsigen och en högre desinfektionseffekt.

Filtreringsutrustning FloPro™ VS
Visa mindre
Dokument
Flygblad
Manual
Garantidokument
Visa mindre