Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du att vi använder oss av cookies för att kunna förbättra din användarupplevelse.
Mer information.
survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

SEKRETESSPOLICY

SENAST UPPDATERAD: 28 maj 2018

Zodiac är en global tillverkare av poolutrustning och tillhörande lösningar för villapooler. Zodiac-familjens varumärken inkluderar Jandy, Polaris, Zodiac, iAquaLink, Cover-Pools, Nature2, Caretaker, Baracuda, SAVI och Grand Effects. I denna Sekretesspolicy beskrivs praxis för Zodiac Pool Solutions S.à r.l. och dess dotterbolag (gemensamt kallat "Zodiac", "vi", "oss", eller "r" i samband med information som vi samlar in viahttp://www.zodiac.com och andra webbplatser som drivs av oss, från vilka du har åtkomst till denna Sekretesspolicy ("Webbplatser"), via programvara som vi har tillgängliggjort för användning på eller via datorer och mobila enheter ("Appen"), via våra sociala mediesidor som vi driver från vilka du kommer åt denna Sekretesspolicy ("Sociala mediesidor"), via HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig innehållande en länk till denna Sekretesspolicy, via våra automatiserade poolsystem och andra tillhörande produkter och tjänster ("Tillhörande produkter") och vår kommunikation utanför internet i samband med ditt intresse av våra produkter och tjänster (gemensamt kallat, inklusive Webbplatser, Appen, Sociala mediesidor, e-postmeddelanden, Tillhörande produkter och kommunikation utanför internet, "Tjänsterna"). Genom att använda Tjänsterna eller lämna personuppgifter till oss godkänner du denna Sekretesspolicy.

Personuppgifter

"Personuppgifter" är information som identifierar dig som individ eller relaterar till en identifierbar individ, och omfattar:

 

Vi kan behöva samla in och behandla dessa typer av Personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig med begärda tjänster eller för att det krävs enligt lag. Om du inte lämnar ut den information som vi begär kan det hända att vi inte kan tillhandahålla begärda tjänster.

Insamling av Personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer kan samla in Personuppgifter på en rad olika sätt, inklusive:

 

Vi kan använda oss av en betalningstjänst från tredje part för att bearbeta betalningar som genomförs via Tjänsterna. Om du vill genomföra en betalning via Tjänsterna kan dina Personuppgifter samlas in av en sådan tredje part och inte av oss, vilket då regleras av den tredje partens sekretesspolicy och inte av denna Sekretesspolicy.

 

Om du lämnar ut Personuppgifter till oss som är relaterade till andra personer eller till våra tjänstleverantörer i anslutning till Tjänsterna, förbinder du dig till att du har behörighet för det och ger oss tillåtelse att använda informationen enligt denna Sekretesspolicy.

 

Användning av Personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer kan använda Personuppgifter i legitima affärssyften, inklusive i följande syften:

 

Användning av Personuppgifter

Dina Personuppgifter kan lämnas ut:

 

Annan användning och utlämnande av information

 

Vi kan även använda och lämna ut dina Personuppgifter i de fall vi finner det nödvändigt och lämpligt: (a) för att uppfylla tillämplig lagstiftning, vilket kan inkludera lagar utanför ditt bosättningsland, för att svara på förfrågningar från allmänheten och statliga myndigheter, vilket kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland, i samarbete med brottsbekämpande organ, eller i andra juridiska syften; (b) för att verkställa våra villkor; och (c) för att skydda våra rättigheter, vår sekretess, säkerhet och egendom och/eller för våra dotterbolag, dig eller andra.

 

Dessutom kan vi använda, lämna ut eller överföra din information till en tredje part i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annat arrangemang av hela eller delar av verksamheten, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfarande).

 

ÖVRIG information

"Övrig information" är all information som inte avslöjar din identitet eller direkt relaterar till en identifierbar individ, till exempel:

 

Om det krävs att vi behandlar Övrig information som Personuppgifter under tillämplig lagstiftning, kan vi använda och lämna ut den i de syften som vi använder och lämnar ut Personuppgifter enligt denna Sekretesspolicy.

Insamling av Övrig information

Vi och våra tjänstleverantörer kan samla in Övrig information på en rad olika sätt, inklusive:

Användning och utlämnande av Övrig information

Vi kan använda och lämna ut Övrig information för olika syften, med undantag för situationer när annat föreskrivs i tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan vi kombinera Övrig information med Personuppgifter. Om det görs behandlar vi den kombinerade informationen som Personuppgifter så länge som den är kombinerad.

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

I denna Sekretesspolicy omfattas inte, och vi är inte ansvariga för, praxis avseende sekretess, information eller annat från någon tredje part, inklusive tredje parter som driver en webbplats eller tjänst till vilken Tjänsterna är kopplade. Om en länk införs i Tjänsterna innebär det inte att den länkade webbplatsen eller tjänsten godkänns av oss eller våra dotterbolag.

Dessutom är vi inte ansvariga för informationsinsamling, användning, utlämning eller säkerhetspolicyer eller praxis för andra organisationer, till exempel Facebook, Apple, Google, LinkedIn, Twitter, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av social medieplattform, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlös tjänst eller enhetstillverkare, inklusive alla Personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer via eller kopplat till Appen eller våra Sociala mediesidor.

ANNONSER FRÅN TREDJE PART

Vi kan använda annonseringsföretag från tredje part för att genomföra annonsering avseende varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du ansluter till och använder Tjänsterna och andra webbplatser eller internettjänster baserat på information relaterad till din anslutning till och användning av Tjänsterna och andra webbplatser eller internettjänster på någon av dina enheter, såväl som information erhållen från tredje parter. Dessa företag kan göra det genom att placera eller godkänna en unik cookie i webbläsaren (inklusive genom användning av pixeltaggar). De kan även använda dessa tekniker, tillsammans med information som du samlar in om din internetanvändning, för att känna igen dig på alla enheter du använder, till exempel en mobiltelefon eller bärbar dator. Om du vill ha mer information om denna praxis och hur du inaktiverar den i webbläsare på stationära datorer och mobila enheter, kan du på den enhet som du ansluter till denna Sekretesspolicy gå till http://optout.aboutads.info/#/ och http://optout.networkadvertising.org/#/.

Säkerhet

Vi försöker använda skäliga administrativa, tekniska och organisatoriska metoder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Tyvärr kan inga system för överföring och lagring av information garanteras med fullständig säkerhet. Om du har anledning att tro att din samverkan med oss inte längre är säker kontaktar du oss omedelbart enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

VAL OCH ÅTKOMST

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss på regelbunden basis kan du inaktivera dem genom att klicka på inaktiveringsmekanismen i sådant e-postmeddelande.

Vi försöker uppfylla din begäran så snart som det är möjligt. Observera att vi fortfarande kan skicka viktiga administrativa meddelanden som inte kan inaktiveras, efter att du har inaktiverat marknadsrelaterade e-postmeddelanden från oss.

Så här kommer du åt, ändrar och döljer Personuppgifter

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, dölja, begränsa eller ta bort Personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill ha en elektronisk kopia av dina Personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den utsträckning rätten till dataportabilitet omfattas av tillämplig lagstiftning), kan du kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss" nedan.

Var tydlig i din begäran med vilka Personuppgifter som du vill ändra, om du vill att dina Personuppgifter ska döljas i vår databas eller hur användningen av dina Personuppgifter på annat sätt ska begränsas. För din säkerhet kan vi endast implementera förfrågningar avseende Personuppgifter kopplade till den specifika e-postadress som du använder för att skicka begäran till oss, och vi måste verifiera din identitet innan vi genom din begäran. Vi försöker uppfylla din begäran så snart som det är möjligt.

Observera att vi kan behöva behålla viss information för registerhållning och/eller genomföra transaktioner som du påbörjade före begäran om en ändring eller borttagning (t.ex. när du gör ett köp eller deltar i en kampanj kanske du inte kan ändra eller ta bort Personuppgifter som du har lämnat förrän efter köpet eller när kampanjen har slutförts). Det kan även finnas kvarvarande information i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort.

LAGRINGSPERIOD

Vi behåller dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla villkoren i denna Sekretesspolicy såvida det inte krävs en längre lagringsperiod eller tillåts enligt lag.

Villkoren som används för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar följande:

 

användning av Tjänsterna av MINDERÅRIGA

Tjänsterna är inte avsedda för personer under tretton (13) år och vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från personer under 13 år.

Jurisdiktion och GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Dina Personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänstleverantörer, och genom att använda Tjänsterna godkänner du överföring av information till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive USA, som kan ha dataskyddsbestämmelser som skiljer sig från de som gäller i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och säkerhetsmyndigheter i länder utanför ditt land ha rätt att komma åt dina Personuppgifter.

Om du befinner dig inom EES: Vissa länder utanför EES har godkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla adekvata nivåer för dataskydd enligt EES-normer (fullständig lista över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som inte anses ha adekvata nivåer enligt Europeiska kommissionen har vi inrättat adekvata metoder, till exempel standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen för att skydda dina Personuppgifter. Du kan få en kopia på dessa bestämmelser genom att kontakta oss enligt avsnittet "Kontakta oss" nedan.

KÄNSLIG INFORMATION

vi ber dig att inte skicka eller lämna ut några känsliga Personuppgifter (t.ex. personnummer, information relaterad till etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, biometri eller genetik, kriminell bakgrund eller medlemskap i facklig organisation) i eller via Tjänsterna eller på annat sätt till oss.

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan göra ändringar i denna Sekretesspolicy. I teckenförklaringen för "Senast uppdaterad" högst upp i denna Sekretesspolicy visas när Sekretesspolicyn senast reviderades. Eventuella ändringar börjar gälla när vi publicerar den reviderade Sekretesspolicyn i Tjänsterna. Din användning av Tjänsterna efter dessa ändringar innebär att du godkänner den reviderade Sekretesspolicyn.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy kontaktar du oss på contact.privacy@zodiac.com, eller:

Zodiac Pool Solutions

Att: IT-avdelning

2 Rue Edison

Parc d’ activité du Chêne

69500 Bron

Frankrike

Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker bör du inte inkludera kreditkortsinformation eller annan känslig information i e-postmeddelanden till oss.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR PERSONER INOM EES

Om du befinner dig inom EES kan du även:

Zodiac Pool Solutions

Att: IT-avdelning

2 Rue Edison

Parc d’ activité du Chêne

69500 Bron

Frankrike