logo-sticky

Garanti


GARANTIER FÖR ZODIAC POOLCARE-PRODUKTERNA:Vi lämnar avtalsenligt garanti för våra nya produkter som installeras och driftsätts av en professionell installatör, med en garantitid på två eller tre år, beroende på produkt, räknat från leveransdagen.


SÄRSKILDA FALL


Värmepumpar och avfuktare


Vår garanti gäller inte om installationen utförs av en icke-professionell person.
Denna garanti gäller:

 

  • i två år för varje ny produkt som driftsätts av ett godkänt servicecenter och har gjorts föremål för ett underhållsavtal mellan ett servicecenter och användaren,
 
  • under hela livstiden mot korrosion av titankomponenterna.

Saltreningssystem


Alla saltreningssystem från Zodiac åtföljs av en heltäckande och ovillkorlig garanti på två eller tre år, beroende på modell. Oavsett orsakerna till skadorna kommer kontrollpanelen och cellen att repareras eller bytas ut under garantitiden.


För att göra anspråk enligt garantin måste du kunna visa upp ett köpebevis för din återförsäljare eller en godkänd reparatör.

 

Reservdelar till produkter av märket Zodiac finns tillgängliga under hela marknadsföringsperioden och:

 

  • under minst tio år efter avslutad marknadsföringsperiod för produkter till värmepumpar med certifieringen NF PAC och Z900 samt avfuktningsenheterna CAE och OMEGA
 
  • under minst fem år efter avslutad marknadsföringsperiod för andra produkter