logo-sticky
Beskrivning

Förenklad Användning

eXPERT PH ORP har en bred pekskärm med stora tecken, vilket möjliggör snabb tillämpning och reglering. Tack vare det ergonomiska användargränssnittet blir poolhanteringen snabb, enkel och smidig.

Vattenbehandling eXPERT pH/ORP

Maximal Anpassning

Det omfattande eXPERT PH ORP-utbudet möjliggör hantering av alla poolvolymer upp till 180 m3 och långvarig vattenhantering säkerställs tack vare den slitstarka och hållbara cellen.

Vattenbehandling eXPERT pH/ORP

Automatisk Vattenkvalitetshantering

eXPERT PH ORP säkerställer heltäckande vattenbehandling tack vare vattenbalanshantering (reglering av pH-värde) och automatisk klorhaltkontroll (redoxreglering).

Vattenbehandling eXPERT pH/ORP
Visa mindre
Dokument
Flygblad
Installationsmanual
Visa mindre