logo-sticky
Beskrivning

Automatisk Klordosering

Chlor Expert mäter kontinuerligt vattenkvaliteten och gör vid behov helautomatiska justeringar i doseringen av flytande klor, utan att några inställningar krävs.

Vattenbehandling Chlor Expert

Exakta Justeringar

Chlor Expert sprutar in den exakta mängd klor som behövs med hjälp av sin unika doseringsteknik och ger på; det sättet en optimal desinfektion med minsta möjliga mängd av produkten i vattnet. När du vill hå;lla en optimal klornivå; i din pool, helt automatiserat.

Vattenbehandling Chlor Expert

Överdoseringsskydd

Med sitt unika säkerhetssystem skyddar Chlor Expert mot överdosering av klor och ger en optimal badvattenkvalitet. Klordoseringen görs via en separat insugningsslang vilket gör doseringen fullständigt säker.

Vattenbehandling Chlor Expert
Visa mindre
Dokument
Flygblad
Installationsmanual
Garantidokument
Visa mindre