logo-sticky
Beskrivning

Automatisk Ph-Dosering

Chlor Expert mäter fortlöpande vattenkvaliteten och gör vid behov helt automatiska justeringar av doseringen av flytande klor utan att någon inställning behövs.

Vattenbehandling Chlor Clever

Exakta Justeringar

Chlor Expert injicerar exakt mängd klor tack vare en unik adaptiv doseringsteknik som säkerställer optimal desinfektion med minimal klortillsättning.

Vattenbehandling Chlor Clever

Överdoseringsskydd

Chlor Expert har ett exklusivt säkerhetssystem som skyddar mot risken för överdosering av klor och ger en optimal badkvalitet.

Vattenbehandling Chlor Clever
Visa mindre
Dokument