Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du att vi använder oss av cookies för att kunna förbättra din användarupplevelse.
Mer information.
survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

rättsliga anmärkningar

Copyrights

Webbplatsen www.zodiac-poolcare.com är avsedd för personlig information till dess besökare. Inget kommersiellt utnyttjande, ej heller till viss del, av uppgifterna som presenteras här får äga rum utan att detta skulle ha föregåtts av skriftligt samtycke från Zodiac Pool Care Europe. 

Rätten till intellektuell egendom

Upplägget och innehållet av den befintliga webbplatsen utgör, i sin helhet, ett upphovsrättsskyddat verk enligt gällande lagar om intellektuell egendom, således är Zodiac Pool Care Europe innehavaren. Utnyttjande av eller återgivning av, även till viss del, texter, fotografier eller tecknat material som webbplatsen innehåller är förbjudet utan att dylik aktivitet har föregåtts av ett skriftligt samtycke från Zodiac Pool Care Europe och kan bli föremål för olaga efterbildning. På samma sätt är alla former av återgivning, framställning, omarbetning, översättning och/eller ändring, till viss del eller fullständigt, eller överföring till en annan webbplats förbjudet. 

Industriell egendom

Märket Zodiac är skyddat och dess produkter, exklusiva utrustningar och modeller, är skyddade genom patent eller inlåning av nödvändig modell. Modellerna, teckningarna, fotografierna, bilderna, texterna som återges på den befintliga webbplatsen är föremål för rätten till industriell egendom och/eller intellektuell och de utgör egendom tillhörande Zodiac Pool Care Europe. Att reproducera dessa, till del eller helt och hållet, utan tidigare skriftligt samtrycke från Zodiac Pool Care Europe är strängeligen förbjudet, med undantag för aktivitet som genomförs av skäl som har med pressen att göra. 

Produktinformation 

Zodiac Pool Care Europe strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra eller ta bort information som finns på webbplatsen. I enlighet med artikel 27 i Loi Informatique et Libertés (franska lagen om data och friheter) av den 6 januari 1978 informerar vi om följande:
– Information som lämnas ut på denna webbplats kan komma att vidarebefordras och användas av Zodiac Pool Care Europe.

- Du har rätt att få åtkomst till och korrigera data om dig genom att skriva till:

Zodiac Pool Care Europe,

Parc d'Activités du Chêne – 2, rue Edison,
69500 Bron – Frankrike.
Registreringsnumret för deklarationen hos CNIL (franska dataskyddsmyndigheten) är 1045466. RCS Nanterre 395 068 679

Grafisk identitet

Märkena ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER är registrerade varumärken. Användningen av dessa märken och deras logotyp är underordnad tillstånd från Zodiac Pool Care Europe. Ingen garanti.
Webbplatsen, informationen och funktionerna som presenteras motsvarar reglerna i gällande lagstiftning.

Emellertid sker användning av webbplatsen på ditt ansvar. ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess filialer garanterar inte i något fall riktigheten, det kommersiella värdet, kvaliteten eller icke plagiat när det gäller information som publicerats på webbplatsen eller som är tillgänglig tack vare den här webbplatsen.

Vidare, ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess filialer kan inte garantera att servern som gör webbplatsen tillgänglig är skyddad mot alla former av virus som kan orsaka skador, infektera eller förstöra din datoranläggning eller alla andra former av anordningar efter att du har fått åtkomst till den här webbplatsen, som att du laddar upp ett dokument eller använder någon annan funktion på webbplatsen.

I överensstämmelse med lagen kan inte ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess filialer under några omständigheter hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, oavsiktliga eller ej till följd av användning, bra eller dålig, av webbplatsen. På samma sätt kan inte ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess filialer, under inga omständigheter, hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakats av felaktigheter eller konstaterade utelämnanden på den här webbplatsen av information eller för de funktioner som finns tillgängliga.

ZODIAC POOL CARE EUROPE förbehåller sig rätten att ändra, lägga till, ta bort allt eller delar av innehåll eller av funktioner på webbplatsen närhelst utan förvarning och utan att ZODIAC POOL CARE EUROPE eller dess filialer ställs till svars utan ansvaret ligger hos besökaren av webbplatsen. Alla meddelanden som skickas till ZODIAC POOL CARE EUROPE eller till en av dess filialer tack vare eller via webbplatsen medför ingen ansvarsskyldighet från ZODIAC POOL CARE EUROPE eller från någon av dess filialer. 

Personlig information

 

1 – Vad är en cookie? 

En cookie är en textfil som sparas på en terminal (dator, surfplatta, smartphone osv.) när du besöker en webbplats. Cookies används för att samla in information när du surfar på Internet i syfte att registrera vissa parametrar, som dina språkinställningar, och anpassa vissa tjänster efter dina intressen. De kan även ge dig åtkomst till tjänster som kräver autentisering. 

2 – Vilka cookies används på webbplatsen? 

Statistikcookies: Vi använder dessa cookies för att få en bättre uppfattning om dina förväntningar och utvärdera vår webbplats prestanda. Dessa cookies ger oss t.ex. information om antalet besök, vilka sidor du besöker mest osv. Dessa data används för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.  

Cookies för delning på sociala medier: Vår webbplats innehåller knappar för att dela nyheter från koncernen och information om våra produkter på vissa sociala medier (Facebook, Twitter). Dessa cookies gör att du kan koppla den webbplats du har besökt till ditt privata konto. 

3 – Hur ställer jag in webbläsaren så att den nekar lagring av cookies? 

Om du inte godkänner lagring av cookies på din terminal måste du göra ett antal inställningar i din webbläsare. Här beskriver vi förfarandet för de vanligast förekommande webbläsarna. 

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

För mer information om regelverket för cookies kan du besöka  webbplats : http://www.datainspektionen.se

Erkännanden

Webbplatsen www.iaqualink.com har skapats av Zodiac Pool Systems Inc. på initiativ av företaget Zodiac Pool Care Europe.

Webbplatsen www.zodiac-poolcare.com har förverkligats av Le-fil & Clint på initiativ från Zodiac Poolcare Europe.