survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

rättsliga anmärkningar

COPYRIGHTS

Sidan www.zodiac-poolcare.se (hädanefter "portalen") är avsedd för era besökares personliga information. Uppgifterna däri får inte användas kommersiellt, inte ens delvis, utan föregående skriftligt godkännande från ZODIAC POOL CARE EUROPE.

Presentationen och innehållet på denna webbplats utgör i sin helhet ett verk som skyddas av gällande lagar om immateriella rättigheter, som ZODIAC POOL CARE EUROPE är ägare till. Användning eller reproduktion, till och med delvis, av texter, foton eller grafik som den innehåller är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från ZODIAC POOL CARE EUROPE, vilket kan betraktas som bedräglig användning. På samma sätt är reproduktion, representation, anpassning, översättning och / eller delvis eller total modifiering eller överföring till en annan sida förbjuden. 

Du kan kontakta oss på: marketing.zpce@zodiac.com 

IMMATERIELL RÄTTIGHET

Presentationen och innehållet på denna webbplats utgör i sin helhet ett verk som skyddas av gällande lagar om immateriella rättigheter, som ZODIAC POOL CARE EUROPE är ägare till. Användning eller reproduktion, till och med delvis, av texter, foton eller grafik som den innehåller är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från ZODIAC POOL CARE EUROPE, vilket kan betraktas som bedräglig användning. På samma sätt är reproduktion, representation, anpassning, översättning och / eller delvis eller total modifiering eller överföring till en annan sida förbjuden. 

Underlåtenhet att följa kan ge upphov till utövande av rättsliga eller utomrättsliga handlingar som kan motsvara dem vid utövandet av deras rättigheter.

INDUSTRIELL EGENDOM OCH IMMATERIAL

     Alla immateriella och industriella äganderättigheter till information, data, grafik, mönster, programvara, varumärken och annat innehåll i portalen tillhör ZODIAC POOL CARE EUROPE och / eller dess licensgivare, därför är dess användning, reproduktion, överföring, transformation, distribution eller utnyttjande på något sätt av klienten / användaren, förutom som en del av den tjänst där portalen är integrerad och för uteslutande privata ändamål. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE förbjuder alla åtgärder som strider mot gällande lagstiftning, av dokumentationen / innehållet som kan laddas ner från portalen, speciellt är det inte tillåtet att manipulera eller genomföra en annan användning av innehållet, inklusive produktkataloger, priskataloger mellan andra. 

Underlåtenhet att följa kan ge upphov till utövande av rättsliga eller utomrättsliga handlingar som kan motsvara dem vid utövandet av deras rättigheter.

JURIDISKA OMNÄMNANDEN

Med den ständiga önskan att förbättra kvaliteten på sina produkter förbehåller sig ZODIAC POOL CARE EUROPE rätten att ändra eller ta bort information utan föregående meddelande på denna webbplats. I enlighet med artikel 27 i den franska lagen om skydd av datauppgifter (Loi Informatique et Libertés) av den 6 januari 1978 informerar vi er att:

- ZODIAC POOL CARE EUROPE kan överföra och utnyttja den information som kommuniceras på denna webbplats i enlighet med gällande lagstiftning.

- Du har rätt till åtkomst och korrigering av de uppgifter som berör dig som du kan utöva genom att skriva till e-postadressen      dataprivacy@fluidra.com, eller genom Postbrev adresserat till Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Om du anser det nödvändigt kan du dessutom kontakta vår dataskyddsdelegat på e-postadressen dataprivacy@fluidra.com med referensen "DPO" i ämnet för meddelandet. Om du inte svarar inom en rimlig tidsperiod kan du lämna in ett krav till den spanska dataskyddsbyrån.

     Kvitton för CNIL-deklarationen (French National Commission for Informatics and Freedoms) är 1045466. RCS Nanterre 395068679 

GRAFISK BREV

Varumärkena ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK är registrerade. Användningen av dessa varumärken och deras logotyp är föremål för tillstånd från ZODIAC POOL CARE EUROPE eller dess dotterbolag.

Webbplatsen, informationen och funktionerna som föreslås överensstämmer med gällande lagstiftning, dock sker användningen på egen risk. ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess dotterbolag garanterar inte i något fall riktigheten, det kommersiella värdet, kvaliteten eller sanningen av information som publiceras på webbplatsen eller tillgänglig via den.

Dessutom kan ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess dotterbolag inte garantera att servern som gör webbplatsen tillgänglig är skyddad från virus som kan orsaka skada, infektera eller förstöra din datorutrustning eller annan utrustning när du besöker denna webbplats. laddar ett dokument eller använder någon annan funktion på sidan.

I enlighet med lagen är ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess dotterbolag inte ansvariga för direkta eller indirekta skador, oavsiktliga eller inte, till följd av lämplig eller olämplig användning av webbplatsen. På samma sätt kan ZODIAC POOL CARE EUROPE och dess dotterbolag inte anses ansvariga för direkt eller indirekt skada orsakad av fel eller utelämnanden som finns på denna webbplats, i den information som kommunicerats eller bland de föreslagna funktionerna.

ZODIAC POOL CARE EUROPE, förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort hela eller delar av innehållet eller funktionerna på sidan när som helst utan föregående meddelande och utan att ZODIAC POOL CARE EUROPA eller dess dotterbolag ses som komprometterade eller anses ansvariga för sidbesökaren. Varje meddelande som skickas till ZODIAC POOL CARE EUROPE eller ett av dess dotterbolag via sidan ger inte upphov till någon skyldighet för ZODIAC POOL CARE EUROPE eller något av dess dotterbolag.

På samma sätt samtycker du uttryckligen till att inte förstöra, ändra, inaktivera eller på annat sätt skada data, program eller elektroniska dokument som finns på portalen och inte hindra andra användares tillgång genom den enorma resursförbrukningen genom vilken ZODIAC POOL CARE EUROPE tillhandahåller tjänsten samt utför åtgärder som skadar, avbryter eller genererar fel i nämnda system eller tjänster.

På samma sätt åtar sig det att inte införa program, virus, makron, applets, ActiveX-kontroller eller någon annan logisk enhet eller teckenföljd som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka någon form av förändring i datorsystemen i ZODIAC POOL CARE EUROPE eller av tredje part.

ZODIAC POOL CARE EUROPE förbehåller sig rätten att inaktivera eller blockera åtkomst till sidan om det bryter mot detta juridiska meddelande, tredje parts rättigheter eller tillämplig lagstiftning.

För att komma åt webbplatsens funktioner måste du registrera dig. och, i den meningen, ger ZODIAC POOL CARE EUROPE dig en licens för gratis användning för att använda innehållet och funktionerna som finns tillgängliga på webbplatsen i enlighet med de användningsområden som den har utformats för och i synnerhet i enlighet med bestämmelserna i detta dokument. och / eller tillämplig lag.

I enlighet med ovanstående skyddas användardata som erhålls genom prenumeration eller registrering med lösenord. Du samtycker till att hålla ditt lösenord hemligt och skydda det från obehörig användning av tredje part. Användaren måste omedelbart meddela ZODIAC POOL CARE EUROPE om användning av sitt konto utan samtycke eller om säkerhetsintrång i samband med tjänsten på webbplatsen, som han har fått kännedom om.

ZODIAC POOL CARE EUROPE vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att garantera skyddet av personuppgifter och undvika ändring, förlust, behandling och / eller obehörig åtkomst, med hänsyn tagen till teknikens ståndpunkt, den lagrade datas natur. risker de är utsatta för, allt detta, i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen i denna fråga.

ZODIAC POOL CARE EUROPE är inte ansvarigt gentemot användaren, för utlämnande av deras personuppgifter till tredje part som inte beror på orsaker som direkt kan hänföras till ZODIAC POOL CARE EUROPE, eller för felaktig användning av sådan information från tredje part som inte är relaterad till den. .

Licensen att använda webbplatsen är begränsad till europeiskt territorium, så trots att användaren kan komma åt den från utanför Europa är användningen endast godkänd inom Europa.

PERSONLIG INFORMATION

Om du vill ha mer information om behandlingen av dina uppgifter, gå till vår Allmän integritetspolicy.

COOKIES

Om du vill ha mer information om användningen av datakakor, gå till vår Cookies policy.

JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

     Portalen kommer att styras och tolkas i enlighet med spansk lagstiftning. I händelse av att någon avvikelse eller konflikt uppstår, prenumererar båda parter på Barcelonas domstolar.