logo-sticky

Beskrivning

Energibesparing

Zodiac® variable speed pumps can operate for longer at a slower speed, adapted to each pool's needs, thus reducing electricity consumption by up to 90%. Which means it pays for itself in three seasons on average.

Filtreringsutrustning FloPro™ VS

Mycket Tyst Drift

Tack vare den avancerade tekniken fungerar Zodiac-pumpar med variabel hastighet med upp till 24 dB(A) lägre ljudnivå; änstandardpumpar med enkel hastighet. En nivå; som är jämförbar med tystnaden i ettbibliotek.

Filtreringsutrustning FloPro™ VS

Optimal Vattenbehandling

Genom att använda en sänkt hastighet som kan anpassas efter olikabehov, passerar vattnet filtret med ett jämnare flöde och lägretryck. Det ger en optimal vattenbehandling med minskad risk att filtret täppsigen och en högre desinfektionseffekt.

Filtreringsutrustning FloPro™ VS

Visa mindre

Dokument

Produktdatablad

Installationsmanual

Visa mindre