logo-sticky

Se andra produkter i sortimentet

DF Genom-väggen vågrätt system

  • Mycket enkel installation genom väggen på lite höjd (1,2– 1,3 m från marken)
  • Tillgänglig med tre olika kapaciteter (3,5–8 l/h)
  • Tillval för uppvärmning av luften (elektrisk tillsats eller varmvattenbatteri)
Beskrivning

Mycket enkel installation genom väggen på lite höjd (1,2– 1,3 m från marken)

Den är nästan osynlig genom att installationen görs genom väggen mellan maskinrummet och poolområdet, så att endast insugnings- och utblåsningsgallren syns från bassängen. Den är mycket enkel att installera*: du behöver bara placera den mot väggen på lite höjd (1,2–1,3 m från marken). *Zodiac® rekommenderar att installationen utförs av en godkänd tekniker. Det kan eventuellt krävas ombyggnadsarbeten.

Avfuktning DF Genom-väggen vågrätt system

Tillgänglig med tre olika kapaciteter (3,5–8 l/h)

Den kan anpassas till olika poolstorlekar för ökad komfort och finns med tre olika kapaciteter: mellan 3,5 och 8 liter luft per timme.

Avfuktning DF Genom-väggen vågrätt system

Tillval för uppvärmning av luften (elektrisk tillsats eller varmvattenbatteri)

Genom att värma upp inomhuspoolens luft uppnår du ökad komfort och får bättre kontroll över luftfuktigheten eftersom den senare påverkas av omgivningstemperaturen. Konsolen suger in den fuktiga luften och blåser ut torr och varm luft. Funktionen finns tillgänglig antingen som en elektrisk tillsats (elektriska motstånd) eller som en varmvattenenhet (anslutning till din värmekälla av typen värmepanna, värmepump, geotermi, solvärme).

Avfuktning DF Genom-väggen vågrätt system
Visa mindre
Dokument
Produktdatablad
Visa mindre