logo-sticky

Se andra produkter i sortimentet

CAE Ducted

  • Cae Med Ledningar Finns Tillgänglig Med Tre Olika Kapaciteter (8–13,5 L/H)
  • Tillval För Uppvärmning Av Luften (Elektrisk Tillsats Eller Varmvattenbatteri)
  • Tillval För Uppvärmning Av Vattnet (Vattenkondensor)
Beskrivning

Cae Med Ledningar Finns Tillgänglig Med Tre Olika Kapaciteter (8–13,5 L/H)

Heating the air in your indoor pool's enclosure increases comfort and gives you more control over the humidity level, which is influenced by ambient temperature. The console takes in humid air and expels warm, dry air. This functionality is available with an electric assistance unit (electric resistance) or a hot water coil (connection to your boiler, heat pump, geothermal or solar heating source).

Avfuktning CAE Ducted

Tillval För Uppvärmning Av Luften (Elektrisk Tillsats Eller Varmvattenbatteri)

Genom att värma upp inomhuspoolens luft uppnå;r du ökad komfort och få;r bättre kontroll över luftfuktigheten eftersom den senare på;verkas av omgivningstemperaturen. Konsolen suger in den fuktiga luften och blå;ser ut torr och varm luft. Funktionen finns tillgänglig antingen som en elektrisk tillsats (elektriska motstå;nd) eller som en varmvattenenhet (anslutning till din värmekälla av typen värmepanna, värmepump, geotermi, solvärme).

Avfuktning CAE Ducted

Tillval För Uppvärmning Av Vattnet (Vattenkondensor)

Avfuktaren ger dig också; möjlighet att värma vattnet i din inomhuspool. Funktionen finns tillgänglig med hjälp av en vattenkondensator.

Avfuktning CAE Ducted
Visa mindre
Dokument
Handbok
Flygblad
Visa mindre